Opći uvjeti poslovanja

1. SADRŽAJ OPĆIH UVJETA PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

Opći uvjeti pružanja usluga sastavni su dio ugovora između agencije TourISTRA  (Zakonska obveza/Impressum: Poduzeće A.D.S. d.o.o., Matije Gupca 5, 52470 Umag, Hrvatska, OIB 73323157067) kao organizatora putovanja ili ovlaštenog posrednika i putnika koji prihvaća ponuđeni i odabrani turistički aranžman. Sve što je navedeno u općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za agenciju TourISTRA. Opći uvjeti putovanja su objavljeni na Internet stranici agencije TourISTRA.

Agencija TourISTRA se obvezuje poduzeti sve mjere s ciljem točnog i kvalitetnog informiranja svojih korisnika. Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete, agencija TourISTRA prikupila je od krajnjeg pružatelja usluge. Iako su sve informacije provjerene od strane djelatnika agencije TourISTRA, TourISTRA ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog djela web-a.

2. SADRŽAJ, OPIS I CIJENA SMJEŠTAJA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad.

Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu, te uključuju one usluge koje su opisane uz smještajnu jedinicu iz rezervacije.

Posebne usluge su usluge koja pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu, pa ih stoga putnik plaća posebno. Posebne usluge se trebaju zatražiti prilikom prijave, doplaćuju se na cijenu usluge smještaja i ulaze u konačni obračun.

Cijene smještajnih jedinica su objavljene u EUR-ima.

3. PRIJAVE ZA REZERVACIJU

Prijave za rezervaciju smještaja se upućuju elektroničkim putem ispunjavajući za to predviđeni obrazac dostupan na web site-u agencije TourISTRA. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve točne podatke koji se u predviđenom obrascu za rezervaciju traže a odnose se na putnika kao i na osobe koje prijavljuje na putovanje. Agencija TourISTRA ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane putnika prilikom prijave rezervacije.

4. REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije.
Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i za agenciju. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Rezervacija je valjana uplatom gosta, svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30 % ukupne cijene, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 30 dana za vile i 14 dana za apartmane prije početka korištenja usluge.
Ukoliko do datuma dolaska ima 30dana (za vile),14 dana(apartmani) ili manje dana obavezno se uplaćuje 100% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu. Plaćanja trebaju biti izvršena u eurima, a mogu se izvršiti putem kreditne kartice ili putem bankovnog transfera.

Nakon primitka cjelokupnog iznosa izabrane usluge, putniku će biti proslijeđen voucher sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Vaučer služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga. Putnik je dužan vaučer predati prilikom dolaska u smještajni objekt, te će mu na osnovu vaučera biti pružene rezervirane usluge. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (vaučer), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta.

Uplatom rezervacije putnik potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Uplatom rezervacije putnik potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga smještaja. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika tako i za agenciju TourISTRA.

TourISTRA koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay je siguran sustav za online plaćanja, plaćanja u stvarnom vremenu, kreditne i debitne kartice i druge metode plaćanja. WSPay kupcima i trgovcima omogućuje siguran unos i prijenos unesenih kartičnih podataka, što potvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay posjeduje. WSPay koristi SSL certifikat s 256-bitnom enkripcijom i TLS 1.2 kriptografskim protokolom kao najvišim stupnjem zaštite prilikom unosa i prijenosa podataka.

5. PRAVO AGENCIJE TOURISTRA NA PROMJENE I OTKAZ

Agencija TourISTRA se obvezuje osigurati putniku smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

Agencija TourISTRA može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom agenciji TourISTRA da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica.

Ukoliko gost uplati rezervaciju koju agencija TourISTRA ne može ispuniti (online ili po pogrešnoj ponudi) gostu se nudi alternativa.

Ukoliko je agencija TourISTRA u mogućnosti putniku ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje putnika. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako gost prihvati alternativu i ako je skuplja dužan je platiti razliku, ako je alternativa jeftinija agencija TourISTRA vraća gostu razliku.

Agencija TourISTRA je dužna sve putnike koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.

6. PRAVO PUTNIKA NA PROMJENE I OTKAZ OD PUTOVANJA

U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguće bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuje se dolje navedeni uvjet otkaza rezervacije. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacijesmještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

a) VILE

Gost ima pravo besplatno otkazati smještaj do 30 dana prije dolaska te ima pravo na povrat od 100% ukupnog iznosa rezervacije.

Za slučaj da gost otkaže rezervaciju od 30 dana do dana rezerviranog datuma dolaska, Agencija će zadržati 100 % ukupnog iznosa rezervacije.

b) APARTMANI

Gost ima pravo besplatno otkazati smještaj do 14 dana prije dolaska te ima pravo na povrat od 100% ukupnog iznosa rezervacije.

Za slučaj da gost otkaže rezervaciju od 14 dana do dana rezerviranog datuma dolaska, Agencija će zadržati 100 % ukupnog iznosa rezervacije.

Za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom.

Povrat novčanih sredstava gostu Agencija vrši u roku od 15 dana od primitka otkaza smještaja.

 7. OBVEZE AGENCIJE TOURISTRA

Agencija TourISTRA je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu.

Agencija TourISTRA je dužna osigurati da se putniku pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga

Agencija TourISTRA isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom, te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

8. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je obvezan:

posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik
poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja
pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti voucher sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene.
U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

9. OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko Putnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, agencija preporuča uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, nego samo kod prijave za putovanje. Premija osiguranja izračunava se zavisno od vrijednosti putovanja.

Ukoliko Putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 7. ovog Ugovora. Uplatom police osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a agencija se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom putniku preporučamo da ih osobno pročita.

10. PUTNO OSIGURANJE

Cijene putovanja ne uključuju «paket» putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti od putovanja, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje.

Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki putnik - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki putnik – nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Putnik je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga (recepcionara ili vlasnika smještaja i sl.) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti agenciju TourISTRA ili njihovog ovlaštenog predstavnika. Putnik je dužan najprije obavijestiti pružatelja usluga i pokušati sa njim pronaći zadovoljavajuće rješenje. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji, e-mailom ili poštom na njenu adresu.

Prigovori u pisanom obliku šalju se na:

Turistička agencija TourIstra, Katoro 48, 52470 Umag, Hrvatska ili putem e-pošte na info@touristra.hr

Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu.Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo putnika na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

12. NADLEŽNOST SUDA

Putnik i agencija nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.Umag, Svibanj 2023. godine